't Uilenbos

Wegenwerken

Verkeer tussen Sinaai en Eksaarde afgesloten

  • 2022-03-25
Verkeer van en naar Sinaai afgesloten
Het verkeer tussen Eksaarde en Sinaai en tussen Klein-Sinaai en Sinaai, via de bruggen over de waterlopen, wordt in beide rijrichtingen afgesloten. Dit vanaf maandag 14 maart tot het einde van de rioleringswerken in 2024. Fietsers en voetgangers krijgen aan de bruggen altijd vrije doorgang.

Enkele rijrichting tijdens de nutswerken, richting Eksaarde
De voorbereidende nutswerken starten op maandag 14 maart in de Zwaanaardestraat, aan het kruispunt met de Zakstraat/Neerstraat, en kunnen enkel op een vlotte en veilige manier uitgevoerd worden door enkele rijrichting in te voeren, van Sinaaidorp richting Eksaarde.

Slagbomen vanaf 14 maart aan Sinaaibrug en Koebrug
Tijdens de rioleringswerken, die gedeeltelijk samen met de nutswerken uitgevoerd worden, is de rijbaan volledig afgesloten voor het verkeer. Daarom komt er al vanaf maandag 14 maart een slagboom aan de Sinaaibrug (Moervaart/Keizerstraat) en de Koebrug (Stekense Vaart/Weimanstraat). Op die manier is het fysiek onmogelijk om de werfzone binnen te rijden vanuit Eksaarde of Klein-Sinaai/Stekene.

Enkel hulpdiensten, openbaar vervoer, busvervoer van de scholen in de omgeving, landbouwers met percelen in de werfzone en handelaars met essentiële verplaatsingen, krijgen een vergunning om de slagboom te openen en de werfzone binnen te rijden.

Fietsers en voetgangers krijgen vrije doorgang aan de slagbomen.

Met de plaatsing van de slagbomen wordt het verkeer tussen Sinaai en Eksaarde en Klein-Sinaai onderbroken. Plaatselijk, lokaal verkeer binnen de werfzone blijft steeds mogelijk. De plaatsing van de slagbomen zorgt voor minder hinder, meer verkeersveiligheid en meer leefbaarheid voor de inwoners.

Wegomlegging voor doorgaand verkeer
Voor het doorgaand verkeer zijn wegomleggingen voorzien via de gewestwegen in de omgeving van Sinaai (N70, N41 en N403) en dit vanaf het kruispunt Duizend Appels (N70/Schrijberg).